Start Planning
ประเทศไทย

ประเทศไทยวันหยุด 2564

หน้านี้มีปฏิทินของวันหยุดพักผ่อนประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับประเทศไทย

วันที่วันวัน หยุด
1 มกราคมวันศุกร์วันขึ้นปีใหม่
12 กุมภาพันธ์วันศุกร์วันตรุษจีน *
26 กุมภาพันธ์วันศุกร์วันมาฆบูชา
6 เมษายนวันอังคารวันจักรี
12 เมษายน - 15 เมษายนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดีวันสงกรานต์
1 พฤษภาคมวันเสาร์วันแรงงาน *
3 พฤษภาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันแรงงาน *
4 พฤษภาคมวันอังคารพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
10 พฤษภาคมวันจันทร์วันพืชมงคล *
13 พฤษภาคมวันพฤหัสบดีจุดจบของเราะมะฎอน *
26 พฤษภาคมวันพุธวันวิสาขบูชา
3 มิถุนายนวันพฤหัสบดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
24 กรกฎาคมวันเสาร์วันอาสาฬหบูชา
25 กรกฎาคมวันอาทิตย์วันเข้าพรรษา *
26 กรกฎาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา *
26 กรกฎาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคมวันพุธวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคมวันพฤหัสบดีวันแม่แห่งชาติ
24 กันยายนวันศุกร์วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
13 ตุลาคมวันพุธวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22 ตุลาคมวันศุกร์วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
23 ตุลาคมวันเสาร์วันปิยมหาราช
5 ธันวาคมวันอาทิตย์วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
6 ธันวาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคมวันศุกร์วันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคมวันเสาร์คริสต์มาส *
31 ธันวาคมวันศุกร์วันส่งท้ายปีเก่า
ไปที่ bot.or.th เพื่อดูประกาศต้นฉบับ

หมายเหตุ:
— วันตรุษจีนวันคริสต์มาสและจุดจบของเราะมะฎอนจะพบเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลเท่านั้น
— วันแรงงานมีทุกภาคส่วนยกเว้นภาครัฐ
— วันพืชมงคลและวันเข้าพรรษาเป็นข้อสังเกตของภาครัฐเท่านั้น