Start Planning
วันจักรี
ประเทศไทย

วันจักรี 2563 และ 2564 ในประเทศไทย

ชาวไทยเฉลิมฉลองในวันจักรีซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งราชวงศ์จักรีที่ทรงครองราชสมบัติในปี 1782 ทั้งยังเป็นวันระลึกถึงความสำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ปีวันที่วันวัน หยุด
20206 เมษายนวันจันทร์วันจักรี
20216 เมษายนวันอังคารวันจักรี

หากวันที่ 6 เมษายนตรงกับวันสุดสัปดาห์ วันหยุดจะถูกเลื่อนเป็นวันจันทร์ถัดมาแทน โปรดทราบว่าวันหยุดคือวันพิธีราชาภิเษกของรัชกาลที่ 1

ไม่นานหลังจากการสถาปนาราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนากรุงเทพฯให้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ดังนั้นวันหยุดนี้จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับชาวกรุงเทพฯ

วันนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบในราชวงศ์จักรียังคงครองราชสมบัติ พระองค์และพระราชวงศ์ทั้งครอบครัวทรงเข้าประกอบพิธีที่โบสถ์ในวันจักรี พระองค์ยังทรงเสด็จเยี่ยมชมพระบรมหาราชวังเพื่อเป็นเกียรติแก่ความทรงจำของบรรพกษัตริย์จักรีก่อนหน้านี้และทรงวางพวงมาลาที่พระบรมรูปของรัชกาลที่ 1

เพียงไม่กี่วันหลังจากวันจักรี ก็มาถึงเทศกาลสงกรานต์สามวันอันเป็นที่นิยม ดังนั้นนี่คือช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแห่งปีในประเทศไทย