Start Planning
วันขึ้นปีใหม่
ประเทศไทย

วันขึ้นปีใหม่ 2567, 2568 และ 2569 ในประเทศไทย

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับวันปีใหม่ที่ 1 มกราคมตามปฏิทินเกรโกเรียน นอกเหนือจากงานปีใหม่ดั้งเดิมของชาวพุทธที่เฉลิมฉลองกันในประเพณีสงกรานต์ในช่วงกลางเดือนเมษายน

ปีวันที่วันวัน หยุด
20241 มกราคมวันจันทร์วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคมวันอังคารวันหยุดชดเชยวันปีใหม่
31 ธันวาคมวันอังคารวันส่งท้ายปีเก่า
20251 มกราคมวันพุธวันขึ้นปีใหม่
31 ธันวาคมวันพุธวันส่งท้ายปีเก่า
20261 มกราคมวันพฤหัสบดีวันขึ้นปีใหม่
31 ธันวาคมวันพฤหัสบดีวันส่งท้ายปีเก่า
กรุณาเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าสำหรับวันที่ปีก่อนหน้า

ในประเทศไทยหลายคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือห่างจากบ้านเกิดของพวกเขาจะใช้เวลาวันหยุดยาวในช่วงปลายปีไปเยี่ยมบ้านเกิดของพวกเขาที่พ่อแม่และครอบครัวของพวกเขายังคงอาศัยอยู่ที่นั่น

มีกิจกรรมปีใหม่ในโรงเรียน งานปาร์ตี้ งานคอนเสิร์ต งานดนตรี การแสดงพลุ และ “การนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่” ทั่วประเทศ มีการจัดงานใหญ่โตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในกรุงเทพฯ

และถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่ “ปีใหม่แบบพุทธ” ชาวไทยจำนวนมากจะไปเที่ยววัดในท้องถิ่นเพื่อทำบุญตักบาตรหรือถวายปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ ฟังเทศน์ ปล่อยนกหรือปล่อยปลา หรือไป “นั่งสมาธิเข้าสู่ปีใหม่”

ปีก่อน ๆ

ปีวันที่วันวัน หยุด
20171 มกราคมวันอาทิตย์วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
3 มกราคมวันอังคารวันหยุดชดเชยวันปีใหม่
30 ธันวาคมวันเสาร์วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
31 ธันวาคมวันอาทิตย์วันส่งท้ายปีเก่า
20181 มกราคมวันจันทร์วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคมวันอังคารวันหยุดชดเชยวันปีใหม่
31 ธันวาคมวันจันทร์วันส่งท้ายปีเก่า
20191 มกราคมวันอังคารวันขึ้นปีใหม่
30 ธันวาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
31 ธันวาคมวันอังคารวันส่งท้ายปีเก่า
20201 มกราคมวันพุธวันขึ้นปีใหม่
31 ธันวาคมวันพฤหัสบดีวันส่งท้ายปีเก่า
20211 มกราคมวันศุกร์วันขึ้นปีใหม่
31 ธันวาคมวันศุกร์วันส่งท้ายปีเก่า
20221 มกราคมวันเสาร์วันขึ้นปีใหม่
3 มกราคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
31 ธันวาคมวันเสาร์วันส่งท้ายปีเก่า
20231 มกราคมวันอาทิตย์วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
31 ธันวาคมวันอาทิตย์วันส่งท้ายปีเก่า