Start Planning
วันรัฐธรรมนูญ
ประเทศไทย

วันรัฐธรรมนูญ 2567, 2568 และ 2569 ในประเทศไทย

วันที่ 10 ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงการนำรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศมาใช้ในปี 1932 เนื่องในโอกาสวันหยุดนี้อยู่ใกล้กับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่แล้วในวันที่ 5 ธันวาคม บางคนจึงลางานติดกันเพื่อหยุดพักผ่อนเป็นเวลานาน และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของทั้งสองวันหยุด

ปีวันที่วันวัน หยุด
202410 ธันวาคมวันอังคารวันรัฐธรรมนูญ
202510 ธันวาคมวันพุธวันรัฐธรรมนูญ
202610 ธันวาคมวันพฤหัสบดีวันรัฐธรรมนูญ
กรุณาเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าสำหรับวันที่ปีก่อนหน้า

ชาวไทยได้เรียกงดินแดนของตนว่า “เมืองไทย” (ดินแดนแห่งอิสระภาพ) ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งชาวต่างชาติจะคุ้นเคยกับการเรียกเมืองไทยว่า “สยาม” ระบอบกษัตริย์ก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้ว ราชอาณาจักรไทยที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการบันทึกไว้คือราชอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช 1238 และราชอาณาจักรต่อมาเรียกว่า “อยุธยา” ซึ่งมีอายุตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1300 จนกระทั่งถูกทำลายโดยพม่าในปี 1767

อย่างไรก็ตามอาณาจักรสมัยใหม่ได้เริ่มขึ้นเมื่อราชวงศ์จักรีปกครองในปี 1782 เมืองหลวงของอาณาจักรคือกรุงเทพมหานครและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรก ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธราชย์ และรัฐธรรมนูญของปี 1932 ซึ่งได้กลายมาเป็นรัฐธรรมนูญในภายหลัง ได้จำกัดอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้อำนาจมากขึ้นแก่ตัวแทนของประชาชนในรัฐบาล

ในช่วงทศวรรษที่ 1920 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายทางเศรษฐกิจและการเมือง เมื่อปี 1932 กองกำลัง ตำรวจ และปัญญาชนเข้าหาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 และเรียกร้องให้พระองค์ทรงจำกัดพระราชอำนาจ ไม่เพียงแค่จิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยเท่านั้น แต่รวมถึงความทรงพระเยาว์ของพระองค์ที่นำไปสู่การสูญเสียความมั่นคงในการเป็นผู้นำของประเทศ ตอนแรกพระองค์ทรงปฏิเสธ แต่สุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1932 พระองค์ทรงยอมรับ พระองค์ทรงถูกปลดออกจากพระราชอำนาจอย่างสิ้นเชิง แต่ตำแหน่งของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ยังคงได้รับความคุ้มครอง

ตั้งแต่วันนั้นมีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นกว่าอีกกว่า 20 ฉบับ แต่ระบอบกษัตริย์ยังคงอยู่สืบต่อมา จนถึงปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ของไทยทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นประมุขแห่งรัฐ ผู้บัญชาการ และจอมทัพไทย และ”ผู้สนับสนุนทุกศาสนา”

ปีก่อน ๆ

ปีวันที่วันวัน หยุด
201710 ธันวาคมวันอาทิตย์วันรัฐธรรมนูญ
11 ธันวาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
201810 ธันวาคมวันจันทร์วันรัฐธรรมนูญ
201910 ธันวาคมวันอังคารวันรัฐธรรมนูญ
202010 ธันวาคมวันพฤหัสบดีวันรัฐธรรมนูญ
202110 ธันวาคมวันศุกร์วันรัฐธรรมนูญ
202210 ธันวาคมวันเสาร์วันรัฐธรรมนูญ
12 ธันวาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
202310 ธันวาคมวันอาทิตย์วันรัฐธรรมนูญ
11 ธันวาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ