Start Planning
วันแม่แห่งชาติ
ประเทศไทย

วันแม่แห่งชาติ 2567, 2568 และ 2569 ในประเทศไทย

ในประเทศไทยสมเด็จพระราชินีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ก่อนทรงได้รับเกียรติให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์เป็นวันหยุดแห่งชาติ วันนี้เรียกว่า “วันพระราชมารดา” เนื่องจากสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ที่ทรงครองราชย์อยู่

ปีวันที่วันวัน หยุด
202412 สิงหาคมวันจันทร์วันแม่แห่งชาติ
202512 สิงหาคมวันอังคารวันแม่แห่งชาติ
202612 สิงหาคมวันพุธวันแม่แห่งชาติ
กรุณาเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าสำหรับวันที่ปีก่อนหน้า

วันหยุดคือวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันระลึกถึงความสำเร็จด้านมนุษยธรรมและความสำเร็จอื่นๆ ของพระแม่ที่รักของปวงชนชาวไทยและเป็นวันที่จะให้เกียรติแม่ทุกคนทั่วทั้งแผ่นดิน ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันแม่ “วันแม่” ของไทย

ทั่วทุกพื้นที่ในวันนี้ คุณจะเห็นว่าอาคารได้รับการประดับประดาอย่างมีรสนิยมและตามท้องถนนจะเรียงรายไปด้วยโคมไฟหลากสีสัน มีภาพดอกไม้และภาพของพระราชมารดา  คุณจะเห็นธงชาติไทยทั่วทุกหนแห่ง ไม่เพียงแต่โบกสะบัดอยู่ในอากาศ แต่ยังได้รับการประดับไว้ตามอาคารบ้านเรือน อาคารสาธารณะทั้งหมดจะได้รับการตกแต่งอย่างประณีต แต่บ้านส่วนบุคคลจำนวนมากก็มีการประดับประดาเช่นกัน

ในเมืองหลวงของกรุงเทพฯ มีงานเทศกาลจัดขึ้นที่ถนนราชดำเนิน ระหว่างพระราชวังและอาคารรัฐสภาแห่งชาติ นี่คือ “งานหลัก” สำหรับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ประเพณีที่กระทำกันในวันนี้ในประเทศไทยได้แก่ การมอบของให้แก่องค์กรการกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การอธิษฐานขอพรให้พระองค์ การประดับมะลิหอมในบ้าน และเด็กๆ จะมอบของขวัญให้กับมารดาของพวกเขา

ปีก่อน ๆ

ปีวันที่วันวัน หยุด
201712 สิงหาคมวันเสาร์วันแม่แห่งชาติ
14 สิงหาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
201812 สิงหาคมวันอาทิตย์วันแม่แห่งชาติ
13 สิงหาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
201912 สิงหาคมวันจันทร์วันแม่แห่งชาติ
202012 สิงหาคมวันพุธวันแม่แห่งชาติ
202112 สิงหาคมวันพฤหัสบดีวันแม่แห่งชาติ
202212 สิงหาคมวันศุกร์วันแม่แห่งชาติ
202312 สิงหาคมวันเสาร์วันแม่แห่งชาติ
14 สิงหาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ