Start Planning
ประเทศไทย

ประเทศไทยวันหยุด 2569

หน้านี้มีปฏิทินของวันหยุดพักผ่อนประจำปี พ.ศ. 2569 สำหรับประเทศไทย

วันที่วันวัน หยุด
1 มกราคมวันพฤหัสบดีวันขึ้นปีใหม่
17 กุมภาพันธ์วันอังคารวันตรุษจีน *
3 มีนาคมวันอังคารวันมาฆบูชา
20 มีนาคมวันศุกร์จุดจบของเราะมะฎอน *
6 เมษายนวันจันทร์วันจักรี
13 เมษายน - 15 เมษายนวันจันทร์ - วันพุธวันสงกรานต์
1 พฤษภาคมวันศุกร์วันแรงงาน *
1 พฤษภาคมวันศุกร์วันวิสาขบูชา
4 พฤษภาคมวันจันทร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
11 พฤษภาคมวันจันทร์วันพืชมงคล *
3 มิถุนายนวันพุธวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
28 กรกฎาคมวันอังคารวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคมวันพุธวันอาสาฬหบูชา
30 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีวันเข้าพรรษา *
12 สิงหาคมวันพุธวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคมวันอังคารวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคมวันศุกร์วันปิยมหาราช
5 ธันวาคมวันเสาร์วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
7 ธันวาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคมวันพฤหัสบดีวันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคมวันศุกร์คริสต์มาส *
31 ธันวาคมวันพฤหัสบดีวันส่งท้ายปีเก่า

หมายเหตุ:
— วันตรุษจีนวันคริสต์มาสและจุดจบของเราะมะฎอนจะพบเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลเท่านั้น
— วันแรงงานมีทุกภาคส่วนยกเว้นภาครัฐ
— วันพืชมงคลและวันเข้าพรรษาเป็นข้อสังเกตของภาครัฐเท่านั้น