Start Planning
ประเทศไทย

ประเทศไทยวันหยุด 2568

หน้านี้มีปฏิทินของวันหยุดพักผ่อนประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับประเทศไทย

วันที่วันวัน หยุด
1 มกราคมวันพุธวันขึ้นปีใหม่
29 มกราคมวันพุธวันตรุษจีน *
12 กุมภาพันธ์วันพุธวันมาฆบูชา
30 มีนาคมวันอาทิตย์จุดจบของเราะมะฎอน *
6 เมษายนวันอาทิตย์วันจักรี
7 เมษายนวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันจักรี
13 เมษายน - 16 เมษายนวันอาทิตย์ - วันพุธวันสงกรานต์
1 พฤษภาคมวันพฤหัสบดีวันแรงงาน *
4 พฤษภาคมวันอาทิตย์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
5 พฤษภาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
9 พฤษภาคมวันศุกร์วันพืชมงคล *
11 พฤษภาคมวันอาทิตย์วันวิสาขบูชา
12 พฤษภาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
3 มิถุนายนวันอังคารวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
10 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีวันอาสาฬหบูชา
11 กรกฎาคมวันศุกร์วันเข้าพรรษา *
28 กรกฎาคมวันจันทร์วันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคมวันอังคารวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคมวันจันทร์วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคมวันพฤหัสบดีวันปิยมหาราช
5 ธันวาคมวันศุกร์วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคมวันพุธวันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคมวันพฤหัสบดีคริสต์มาส *
31 ธันวาคมวันพุธวันส่งท้ายปีเก่า

หมายเหตุ:
— วันตรุษจีนวันคริสต์มาสและจุดจบของเราะมะฎอนจะพบเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลเท่านั้น
— วันแรงงานมีทุกภาคส่วนยกเว้นภาครัฐ
— วันพืชมงคลและวันเข้าพรรษาเป็นข้อสังเกตของภาครัฐเท่านั้น