Start Planning
ประเทศไทย

ประเทศไทยวันหยุด 2567

หน้านี้มีปฏิทินของวันหยุดพักผ่อนประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับประเทศไทย

วันที่วันวัน หยุด
1 มกราคมวันจันทร์วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคมวันอังคารวันหยุดชดเชยวันปีใหม่
10 กุมภาพันธ์วันเสาร์วันตรุษจีน *
24 กุมภาพันธ์วันเสาร์วันมาฆบูชา
26 กุมภาพันธ์วันจันทร์วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 เมษายนวันเสาร์วันจักรี
8 เมษายนวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันจักรี
10 เมษายนวันพุธจุดจบของเราะมะฎอน *
12 เมษายนวันศุกร์ชดเชยวันสงกรานต์
13 เมษายน - 16 เมษายนวันเสาร์ - วันอังคารวันสงกรานต์
1 พฤษภาคมวันพุธวันแรงงาน *
4 พฤษภาคมวันเสาร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
6 พฤษภาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
13 พฤษภาคมวันจันทร์วันพืชมงคล *
22 พฤษภาคมวันพุธวันวิสาขบูชา
3 มิถุนายนวันจันทร์วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
20 กรกฎาคมวันเสาร์วันอาสาฬหบูชา
21 กรกฎาคมวันอาทิตย์วันเข้าพรรษา *
22 กรกฎาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
23 กรกฎาคมวันอังคารวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา *
28 กรกฎาคมวันอาทิตย์วันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคมวันจันทร์วันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคมวันอาทิตย์วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 ตุลาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคมวันพุธวันปิยมหาราช
5 ธันวาคมวันพฤหัสบดีวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคมวันอังคารวันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคมวันพุธคริสต์มาส *
31 ธันวาคมวันอังคารวันส่งท้ายปีเก่า
ไปที่ bot.or.th เพื่อดูประกาศต้นฉบับ

หมายเหตุ:
— วันตรุษจีนวันคริสต์มาสและจุดจบของเราะมะฎอนจะพบเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลเท่านั้น
— วันแรงงานมีทุกภาคส่วนยกเว้นภาครัฐ
— วันพืชมงคลและวันเข้าพรรษาเป็นข้อสังเกตของภาครัฐเท่านั้น