Start Planning
ประเทศไทย

ประเทศไทยวันหยุด 2566

หน้านี้มีปฏิทินของวันหยุดพักผ่อนประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับประเทศไทย

วันที่วันวัน หยุด
1 มกราคมวันอาทิตย์วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
22 มกราคมวันอาทิตย์วันตรุษจีน *
6 มีนาคมวันจันทร์วันมาฆบูชา
6 เมษายนวันพฤหัสบดีวันจักรี
13 เมษายน - 16 เมษายนวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์วันสงกรานต์
21 เมษายนวันศุกร์จุดจบของเราะมะฎอน *
1 พฤษภาคมวันจันทร์วันแรงงาน *
4 พฤษภาคมวันพฤหัสบดีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
5 พฤษภาคมวันศุกร์วันหยุดชดเชยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
11 พฤษภาคมวันพฤหัสบดีวันพืชมงคล *
3 มิถุนายนวันเสาร์วันวิสาขบูชา
3 มิถุนายนวันเสาร์วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
5 มิถุนายนวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
5 มิถุนายนวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
28 กรกฎาคมวันศุกร์วันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1 สิงหาคมวันอังคารวันอาสาฬหบูชา
2 สิงหาคมวันพุธวันเข้าพรรษา *
12 สิงหาคมวันเสาร์วันแม่แห่งชาติ
14 สิงหาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคมวันศุกร์วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคมวันจันทร์วันปิยมหาราช
5 ธันวาคมวันอังคารวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคมวันอาทิตย์วันรัฐธรรมนูญ
11 ธันวาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคมวันจันทร์คริสต์มาส *
31 ธันวาคมวันอาทิตย์วันส่งท้ายปีเก่า
ไปที่ bot.or.th เพื่อดูประกาศต้นฉบับ

หมายเหตุ:
— วันตรุษจีนวันคริสต์มาสและจุดจบของเราะมะฎอนจะพบเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลเท่านั้น
— วันแรงงานมีทุกภาคส่วนยกเว้นภาครัฐ
— วันพืชมงคลและวันเข้าพรรษาเป็นข้อสังเกตของภาครัฐเท่านั้น