Start Planning
ประเทศไทย

ประเทศไทยวันหยุด 2565

หน้านี้มีปฏิทินของวันหยุดพักผ่อนประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับประเทศไทย

วันที่วันวัน หยุด
1 มกราคมวันเสาร์วันขึ้นปีใหม่
3 มกราคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
1 กุมภาพันธ์วันอังคารวันตรุษจีน *
16 กุมภาพันธ์วันพุธวันมาฆบูชา
6 เมษายนวันพุธวันจักรี
13 เมษายน - 15 เมษายนวันพุธ - วันศุกร์วันสงกรานต์
1 พฤษภาคมวันอาทิตย์วันแรงงาน *
2 พฤษภาคมวันจันทร์จุดจบของเราะมะฎอน *
2 พฤษภาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันแรงงาน *
4 พฤษภาคมวันพุธพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
13 พฤษภาคมวันศุกร์วันพืชมงคล *
15 พฤษภาคมวันอาทิตย์วันวิสาขบูชา
16 พฤษภาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
3 มิถุนายนวันศุกร์วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
13 กรกฎาคมวันพุธวันอาสาฬหบูชา
14 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีวันเข้าพรรษา *
28 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคมวันศุกร์วันหยุดชดเชยวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคมวันศุกร์วันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคมวันพฤหัสบดีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 ตุลาคมวันศุกร์วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคมวันอาทิตย์วันปิยมหาราช
24 ตุลาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
5 ธันวาคมวันจันทร์วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคมวันเสาร์วันรัฐธรรมนูญ
12 ธันวาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคมวันอาทิตย์คริสต์มาส *
31 ธันวาคมวันเสาร์วันส่งท้ายปีเก่า
ไปที่ bot.or.th เพื่อดูประกาศต้นฉบับ

หมายเหตุ:
— วันตรุษจีนวันคริสต์มาสและจุดจบของเราะมะฎอนจะพบเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลเท่านั้น
— วันแรงงานมีทุกภาคส่วนยกเว้นภาครัฐ
— วันพืชมงคลและวันเข้าพรรษาเป็นข้อสังเกตของภาครัฐเท่านั้น