Start Planning
ประเทศไทย

ประเทศไทยวันหยุด 2563

หน้านี้มีปฏิทินของวันหยุดพักผ่อนประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับประเทศไทย

วันที่วันวัน หยุด
1 มกราคมวันพุธวันขึ้นปีใหม่
25 มกราคมวันเสาร์วันตรุษจีน *
8 กุมภาพันธ์วันเสาร์วันมาฆบูชา
10 กุมภาพันธ์วันจันทร์วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 เมษายนวันจันทร์วันจักรี
13 เมษายน - 16 เมษายนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดีวันสงกรานต์ (ยกเลิก)
1 พฤษภาคมวันศุกร์วันแรงงาน *
4 พฤษภาคมวันจันทร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
6 พฤษภาคมวันพุธวันวิสาขบูชา
11 พฤษภาคมวันจันทร์วันพืชมงคล *
24 พฤษภาคมวันอาทิตย์จุดจบของเราะมะฎอน *
3 มิถุนายนวันพุธวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
5 กรกฎาคมวันอาทิตย์วันอาสาฬหบูชา
6 กรกฎาคมวันจันทร์วันเข้าพรรษา *
6 กรกฎาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
7 กรกฎาคมวันอังคารวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา *
27 กรกฎาคมวันจันทร์ชดเชยวันสงกรานต์
28 กรกฎาคมวันอังคารวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคมวันพุธวันแม่แห่งชาติ
4 กันยายนวันศุกร์ชดเชยวันสงกรานต์
7 กันยายนวันจันทร์ชดเชยวันสงกรานต์
13 ตุลาคมวันอังคารวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคมวันศุกร์วันปิยมหาราช
19 พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีวันหยุดนักขัตฤกษ์พิเศษ
20 พฤศจิกายนวันศุกร์วันหยุดนักขัตฤกษ์พิเศษ
5 ธันวาคมวันเสาร์วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคมวันพฤหัสบดีวันรัฐธรรมนูญ
11 ธันวาคมวันศุกร์วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
25 ธันวาคมวันศุกร์คริสต์มาส *
31 ธันวาคมวันพฤหัสบดีวันส่งท้ายปีเก่า
ไปที่ bot.or.th เพื่อดูประกาศต้นฉบับ

หมายเหตุ:
— วันตรุษจีนวันคริสต์มาสและจุดจบของเราะมะฎอนจะพบเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลเท่านั้น
— วันแรงงานมีทุกภาคส่วนยกเว้นภาครัฐ
— วันพืชมงคลและวันเข้าพรรษาเป็นข้อสังเกตของภาครัฐเท่านั้น