Start Planning
ประเทศไทย

ประเทศไทยวันหยุด 2562

หน้านี้มีปฏิทินของวันหยุดพักผ่อนประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับประเทศไทย

วันที่วันวัน หยุด
1 มกราคมวันอังคารวันขึ้นปีใหม่
5 กุมภาพันธ์วันอังคารวันตรุษจีน *
19 กุมภาพันธ์วันอังคารวันมาฆบูชา
6 เมษายนวันเสาร์วันจักรี
8 เมษายนวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันจักรี
13 เมษายน - 16 เมษายนวันเสาร์ - วันอังคารวันสงกรานต์
1 พฤษภาคมวันพุธวันแรงงาน *
6 พฤษภาคมวันจันทร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
9 พฤษภาคมวันพฤหัสบดีวันพืชมงคล *
18 พฤษภาคมวันเสาร์วันวิสาขบูชา
20 พฤษภาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
3 มิถุนายนวันจันทร์วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
4 มิถุนายนวันอังคารจุดจบของเราะมะฎอน *
16 กรกฎาคมวันอังคารวันอาสาฬหบูชา
17 กรกฎาคมวันพุธวันเข้าพรรษา *
28 กรกฎาคมวันอาทิตย์วันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคมวันจันทร์วันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคมวันอาทิตย์วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 ตุลาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคมวันพุธวันปิยมหาราช
5 ธันวาคมวันพฤหัสบดีวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคมวันอังคารวันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคมวันพุธคริสต์มาส *
30 ธันวาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
31 ธันวาคมวันอังคารวันส่งท้ายปีเก่า
ไปที่ bot.or.th เพื่อดูประกาศต้นฉบับ

หมายเหตุ:
— วันตรุษจีนวันคริสต์มาสและจุดจบของเราะมะฎอนจะพบเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลเท่านั้น
— วันแรงงานมีทุกภาคส่วนยกเว้นภาครัฐ
— วันพืชมงคลและวันเข้าพรรษาเป็นข้อสังเกตของภาครัฐเท่านั้น