Start Planning
ประเทศไทย

ประเทศไทยวันหยุด 2561

หน้านี้มีปฏิทินของวันหยุดพักผ่อนประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับประเทศไทย

วันที่วันวัน หยุด
1 มกราคมวันจันทร์วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคมวันอังคารวันหยุดชดเชยวันปีใหม่
16 กุมภาพันธ์วันศุกร์วันตรุษจีน *
1 มีนาคมวันพฤหัสบดีวันมาฆบูชา
6 เมษายนวันศุกร์วันจักรี
12 เมษายน - 16 เมษายนวันพฤหัสบดี - วันจันทร์วันสงกรานต์
1 พฤษภาคมวันอังคารวันแรงงาน *
14 พฤษภาคมวันจันทร์วันพืชมงคล *
29 พฤษภาคมวันอังคารวันวิสาขบูชา
15 มิถุนายนวันศุกร์จุดจบของเราะมะฎอน *
27 กรกฎาคมวันศุกร์วันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคมวันเสาร์วันเข้าพรรษา *
28 กรกฎาคมวันเสาร์วันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
30 กรกฎาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคมวันอาทิตย์วันแม่แห่งชาติ
13 สิงหาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคมวันเสาร์วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15 ตุลาคมวันจันทร์วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคมวันอังคารวันปิยมหาราช
5 ธันวาคมวันพุธวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคมวันจันทร์วันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคมวันอังคารคริสต์มาส *
31 ธันวาคมวันจันทร์วันส่งท้ายปีเก่า
ไปที่ bot.or.th เพื่อดูประกาศต้นฉบับ

หมายเหตุ:
— วันตรุษจีนวันคริสต์มาสและจุดจบของเราะมะฎอนจะพบเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลเท่านั้น
— วันแรงงานมีทุกภาคส่วนยกเว้นภาครัฐ
— วันพืชมงคลและวันเข้าพรรษาเป็นข้อสังเกตของภาครัฐเท่านั้น