Start Planning
ລາວ

ວັນພັກລາວ 2019

ຫນ້ານີ້ມີປະຕິທິນປະຈໍາປີ 2019 ທັງຫມົດໃນປະເທດລາວ.

ວັນທີ່ມື້ວັນພັກ
1 ມັງກອນວັນອັງຄານມື້ປີໃຫມ່
8 ມີນາວັນສຸກວັນແມ່ຍິງສາກົນ
14 ເມສາ ເຖິງ 16 ເມສາວັນອາທິດ ເຖິງ ວັນອັງຄານບຸນປີໃໝ່ລາວ
1 ພຶດສະພາວັນພຸດວັນກຳມະກອນ
1 ມິຖຸນາວັນເສົາວັນເດັກນ້ອຍ
16 ເດືອນກໍລະກົດວັນອັງຄານເວລາອົດອາຫານຫລວງ
20 ເດືອນກໍລະກົດວັນເສົາວັນສະຫະພັນແມ່ຍິງ
13 ຕຸລາວັນອາທິດເວລາອົດອາຫານຫລວງ
14 ຕຸລາວັນຈັນວັນບຸນຊ່ວງເຮືອ *
11 ເດືອນພະຈິກວັນຈັນວັນບຸນທາດຫຼວງ
2 ເດືອນທັນວາວັນຈັນວັນຊາດ

ຫມາຍເຫດ: ວັນບຸນຊ່ວງເຮືອແມ່ນສັງເກດເຫັນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເທົ່ານັ້ນ.